Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing:

Voor zover in de voorgaande voorwaarden niet anders is bepaald, zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement Rotterdam.

De voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegestuurd.