Nieuw uitzicht
10 november 2011

Wie deze week vanuit het kantoor naar buiten kijkt, ziet dat het uitzicht is veranderd. Het eiland aan de overkant (de Sophiapolder) staat gedeeltelijk onder water.

Het eiland in de rivier de Noord wordt een nieuw natuurgebied voor mensen, planten en dieren. Dit zoetwatergebied krijgt te maken met een grotere invloed van eb en vloed (80 cm verschil). De overheid hoopt hier mee te bereiken:

  • schoon en gezond water
  • meer aaneengesloten natuur in Zuid-Holland
  • een zoet getijdengebied met bijzondere natuur
  • een nieuw leefgebied voor dieren
  • een recreatiegebied midden tussen de Drechtsteden
  • de aanleg op het eiland van een afmeervoorziening voor de binnenvaart
  • sanering van de Rietbaan die ten westen van het eiland stroomt

 De kade is op twee plaatsen doorgestoken en er zijn kreken gegraven. Hierlangs ontstaan droogvallende oevers en rietland. Een pontje brengt bezoekers heen en weer.

De polder is ook de naamgever van de Sophiaspoortunnel van de Betuweroute, de tunnel die onder onze parkeerstrook doorloopt en de Noord en de Rietbaan oversteekt.

Publieksdag
Op 14 april 2012 wordt de opening van het Natuureiland Sophiapolder gevierd met een feestelijke opendag. Tijdens deze dag kunnen mensen het eiland voor het eerst bezoeken en vaart het pontje af en aan. Ze kunnen dan genieten van de eerste lente op Natuureiland Sophiapolder waar de eerste planten, vogels en andere dieren inmiddels hun plek zullen hebben gevonden.