RFID in actie

RFID staat voor Radio Frequency Identification: een manier om via radiosignalen een object te identificeren. RFID-tags zijn minuscule chips die een identificatiecode bevatten die op afstand kan worden uitgelezen.

KLEIJN transport past dit nu toe in haar opslagloods bij een project waarbij dagelijks een grote hoeveelheid pakketten gesplitst en geoptimaliseerd moeten worden voor van te voren bekende ontvangers.

Voordat een trailer gelost wordt, ontvangt KLEIJN een digitale loslijst, met   de gegevens van alle goederen. Daardoor kunnen alle pakketten herkent worden aan de hand van de op de pakketten aanwezige barcode.

Zodra zo’n barcode gescand wordt, print één van de speciale RFID-printers een label uit. Behalve de leesbare informatie op het label, wordt op dat moment ook de chip geprogrammeerd, die zich onzichtbaar in het label bevindt.

De goederen worden daarna zo optimaal mogelijk samengevoegd tot grote pallets. Zodra een pallet klaar is, wordt deze de RFID tunnel ingereden. Daar komt het grote voordeel van RFID om de hoek kijken:

  • Alle aanwezige labels worden door de RFID antennes herkent. Ook de pakketten die zich binnen de grote pallet bevinden.
  • Het WMS controleert of al deze labels op deze pallet thuis horen. Het belangrijkste criterium daarbij is of ze allemaal dezelfde ontvanger hebben, maar bijvoorbeeld ook goederen die niet bij elkaar vervoerd mogen worden, worden opgemerkt.
  • Als alles OK is, zal automatisch voor deze pallet een masterlabel (paklijst) worden samengesteld, waarop alle aanwezige pakketten worden opgesomd.
    Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, krijgen de medewerkers een duidelijke foutmelding te zien en kunnen dit corrigeren.
  • Doordat de tunnel is uitgerust met een digitale weegschaal, wordt ook direct het gewicht bij dit masterlabel worden opgeslagen en afgedrukt.

Vervolgens zijn alle oorspronkelijke pakketten via het masterlabel verder te volgen.

Meer informatie op http://www.smrtprojects.com/