Spannend
2 augustus 2019

Als een band te zacht is opgepompt heeft dat nadelige gevolgen voor de wegligging en de remweg van je auto, en voor het slijtageverloop van de band. Verder is de kans op een klapband groter, wat niet alleen gevaarlijk is, maar ook veel overlast geeft voor medeweggebruikers.

Rijkswaterstaat startte daarom samen met de Verkeersonderneming en het Havenbedrijf Rotterdam in mei 2018 met een proefproject op de A16 bij Dordrecht. Door vrachtwagens met een te lage bandenspanning op te sporen wil Rijkswaterstaat bandenpech en verkeershinder voorkomen.

Kleijn Transport is één van de bedrijven die zich heeft opgegeven om mee te werken aan dit proefproject.

Meetpunt op de A16

Op de A16 in noordelijke richting ligt vanaf september 2019 voor de afslag ’s-Gravendeel in de rechterrijstrook een meetdrempel die afwijkingen in bandenspanning detecteert van vrachtauto’s.De drempel bestaat eigenlijk uit drie meetbalken in het asfalt. Deze meetbalken maken een voetafdruk van de banden en vergelijken die onderling (denk aan een voetafdruk in het zand).

Een sterk afwijkende voetafdruk geeft aan dat er iets mis is met de band. Camera’s leggen het bijbehorende kenteken vast. Er wordt een afwijkingsrapport opgesteld, dat automatisch bij één van onze wagenparkbeheerders terecht komt. In dit rapport staat precies vermeldt wanneer en aan welke band er een afwijking is geconstateerd. Daarmee kan snel actie ondernomen worden.