Convenant Horizontaal Toezicht Belastingdienst

Op maandag  20 juni heeft Kleijn Transport een convenant met de Nederlandse Belastingdienst ondertekend over het “Horizontaal Toezicht”

Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst. De belastingdienst wil meer samenwerken en minder achteraf controleren. Deze samenwerking levert meer efficiency op en zorgt ervoor dat ondernemers vooraf meer zekerheid krijgen over de afhandeling van hun fiscale verplichtingen. Ook kunnen hierdoor administratieve lasten verminderen. Uitgangspunten voor de samenwerking zijn begrip, transparantie en vertrouwen.

De afgelopen maanden heeft de belastingdienst de interne organisatie van Kleijn Transport tegen het licht gehouden. Hierbij is door de experts van de belastingdienst naar de verschillende belastinggroepen gekeken (omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting) en is Kleijn hierop beoordeeld.

In het eindrapport spreekt de belastingdienst het vertrouwen in de organisatie van Kleijn uit. Door middel van het convenant is nu afgesproken dat in de toekomst fiscale ontwikkelingen binnen het bedrijf direct met de belastingdienst worden doorgesproken, zodat zij niet pas bij een aangifte daarmee geconfronteerd worden. Anderzijds kan Kleijn ook overleg plegen als er bepaalde fiscale vragen zijn.