Beweging in de omgeving
19 oktober 2012

Ook rondom KLEIJN transport gebeurt van alles.


Ten westen van ons vinden de voorbereidingen plaats voor de bouw van een containerterminal. Het terrein moet eerst 1 jaar worden voor belast. Hiervoor is een 6 meter hoge berg zand aangebracht. De terminal wordt eind 2014 in gebruik genomen.

Tegelijkertijd wordt de dijk langs De Noord verhoogd naar de nieuwste veiligheidsnorm van 4,35 meter boven NAP.

Om de verhoging met zo min mogelijk overlast te laten plaatsvinden, wordt gewerkt met een damwandconstructie. Zodra de damwand staat wordt de dijk aangevuld met grond, waarop de fundering voor het toekomstig fietspad komt te liggen.

In april – juli 2013 zal de steenbekleding worden aangebracht, waarna het fietspad geasfalteerd wordt.